Farnosť Prievaly

21. júla 2013 - 16. nedeľa

bohoslužobný poriadok

vo Farnosti Prievaly

 

v týždni od 21. júla do 28. júla 2013

Nedeľa

 

16. nedeľa v Cezročnom období

21. 7.

7.30 h

za Boží ľud – za farnosť

 

10.30 h

+ Eduard Mihál a manželka Mária

Pondelok

 

Sv. Márie Magdalény, spomienka

22. 7.

19.00 h

+ Ján Adamčík, manželka Rozália a starí rodičia

Utorok

 

Sv. Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy, sviatok

23. 7.

19.00 h

+ Ignác Hlavatý, manželka Brigita a starí rodičia

Streda

 

Sv. Sarbela Makhlufa, kňaza, ľubovoľnáspomienka

24. 7.

7.00 h

+ Augustín Ščepka (6. výročie úmrtia)

Štvrtok

 

Sv. Jakuba, apoštola, sviatok

25. 7.

19.00 h

+ Eduard Hric

 

 

adorácia Najsv. Oltárnej sviatosti

Piatok

 

Sv. Joachima a Anny, rodičov Panny Márie, spomienka

26. 7.

19.00 h

+ Milan Rečný (3. výročie úmrtia) a rodičia z oboch strán

Sobota

 

Sv. Gorazda a spoločníkov, spomienka

27. 7.

8.00 h

+ rodičia Pavol a Anna Miukulcoví

Nedeľa

 

17. nedeľa v Cezročnom období

28. 7.

7.30 h

za Boží ľud – za farnosť

 

10.30 h

+ Stanislav Chorvatovič

 


 


Farské oznamy

Farnosti Prievaly

 

Marta ho prijala do domu. Mária si vybrala lepší podiel

21. Júla 2013

(16. nedeľa v Cezročnom období)

 

 

·        V tomto týždni od pondelka do nedele sa v brazílskom Rio de Janiero konajú Svetové dni mládeže za účasti Svätého Otca pápeža Františka. Priebeh Svetových dní mládeže môžete sledovať aj na obrazovke slovenskej katolíckej Televízie LUX, ktorá prinesie takmer všetky časti programu stretnutia so Svätým Otcom v priamom prenose. Paralelne so Svetovými dňami mládeže sa bude v Ružomberku konať slovenské Národné stretnutie mládeže s názvom R13. Aj z tohto podujatia bude Televízia LUX prinášať priame prenosy. Presný rozpis všetkých vysielaných programov nájdete na plagáte na nástenke. Pozývame Vás aj prostredníctvom televízie vytvoriť spoločenstvo a mať účasť na týchto mimoriadnych podujatiach v živote Cirkvi.

 

·        Milosrdné sestry Svätého kríža srdečne pozývajú pri príležitosti liturgického sviatku blahoslavenej Zdenky na spoločné slávenie trojdnia do Kostola Svätého kríža v Podunajských Biskupiciach v dňoch 28. – 30. júla 2013. program je na nástenke.

 

·        Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina p. Škrabákovej.